gåvekort
Gjeld som betaling på internett og i billettluka. Vil du ha kortet tilsendt omgåande vel du leveringsmåte "e-billett". Vil du ha kortet utskrive og levert med omslag og konvolutt, må du velje anten "Hente i billettluka" (gratis) eller "Post m/gebyr" (kr 50).
Aksjonærar med særavtale
15 aksjonærar med separat avtale, blir utlevert i januar kvart år. Gjeld 2 fribillettar

Handlekurv

Rediger