Gåvekort
Gjeld som betaling på internett og i billettluka. Vil du ha kortet tilsendt omgåande vel du leveringsmåte "e-billett". Vil du ha kortet utskrive og levert med omslag og konvolutt, må du velje anten "Hente i billettluka" (gratis) eller "Post m/gebyr" (kr 50).
Verdikupong 2 fri
Gjeld 2 billettar
Sponsorkupong OBOS 30.06.2023 1 fri
Gjeld 1 billett
Aksjonærar med særavtale
15 aksjonærar med separat avtale, blir utlevert i januar kvart år. Gjeld 2 fribillettar
Tilgodelapp
Tilgodelapp ved billettbyte og avlysing. Gjeld i 2 år.
Tilgodelapp tilsette
Tilgodelapp for avlyste framsyningar
Verdikupong 2022 - 2 billettar
Gjeld 2 billettar i 2022
Gåvekort Vennelag
Gjeld som betaling for Vennelagsmedlemsskap
Julegåve tilsette 2021
Julegåve til fast tilsette og dei med åremål.

Handlekurv

Rediger