Gåvekort
Gjeld som betaling på internett og i billettluka. Vil du ha kortet tilsendt omgåande vel du leveringsmåte "e-billett". Vil du ha kortet utskrive og levert med omslag og konvolutt, må du velje anten "Hente i billettluka" (gratis) eller "Post m/gebyr" (kr 50).
Verdikupong 1.1.2021 fri

Handlekurv

Rediger